Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - projekt ROZWIŃ BIZNES

NODEA Mateusz Adach w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa środków trwałych– sprzęt komputerowy”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwiń biznes”, nr projektu RPWP.01.03.01-30-0002/20.

Szczegóły